Psychiarty का केन्द्रीय संस्थान

                                                             Psychiarty का  केन्द्रीय संस्थान

पद का नाम; फील्ड समन्वयक, कार्यकर्ता
पोस्ट की संख्या: 10 पदों
योग्यता: पीजी, एमफिल (प्रासंगिक अनुशासन)
अंतिम तिथि: 28/07/2015 – वाल्क

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *